fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywordsอคิลิคสำหรับสระว่ายน้ำ, ตู้ปลาภายในบ้าน, Aquarium, Acrylic for Pool, Acrylic Panel, รับทำตู้ปลาขนาดใหญ่, รับติดตั้งแผ่นอคิลิคสำหรับสระว่ายน้ำ, แผ่นอคิลิคสำหรับสระว่ายน้ำ, รับทำ Aquarium, อคิลิคแผ่นหนา, แผ่นอคิลิคขนาดใหญ่, แผ่นอคิลิค, โครงการอควอเรี่ยม, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, ปลาการ์ตูน, ระบบกรองน้ำ,เรา">

BUSINESS OVERVIEW

 

 (LWCLaser World Products & Crafts Co.,Ltd. 

 

                         เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในงาน Aquarium ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือที่คนทั่วไปรู้จักในนาม Underwater ที่ทำงานได้ครบวงจรตั้งแต่ ออกแบบก่อสร้าง ติดตั้งแผ่นอคิลิค งานระบบกรองน้ำทั้งน้ำเค็ม และน้ำจึด งานพันธุ์ปลา งานบริหารจัดการดูแล Aquarium และโครงการ

 

LWC สามารถดัดแผ่นอคิลิครูปทรงต่าง ๆสำหรับการใช้งานตามความต้องการของผู้ออกแบบ

 

LWC ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน Acrylic Panel ในรูปทรง รูปแบบต่าง ๆที่ใช้สำหรับสระว่ายน้ำ และงานอื่น ๆตามความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

LWC มีมาตราฐานในการทำงาน และมีความรับผิดชอบต่องาน ให้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด รวมทั้งงานบริการ ที่ LWC เข้าใจเป็นอย่างดีว่า LWC คือผู้เชี่ยวชาญที่ต้องมีความรับผิดชอบต่องาน และผลงานของ LWC อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการ Aquarium 

เป็นสถานที่จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภายในประกอบไปด้วยตู้โชว์ประเภทต่าง ๆซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ การออกแบบตู้โชว์ประเภทต่าง ๆให้มีความน่าสนใจ เป็นรูปแบบที่สามารถสร้างได้จริง และมีความปลอดภัยสูง

ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ที่เป็นคนไทยมากนัก ส่วนใหญ่มักจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเป็นหลัก

ในการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในอควาเรี่ยม นอกจากจะทำให้ผู้เข้าชมได้รับความเพลิดเพลินจากความสวยงาม ความแปลกของสัตว์น้ำที่จัดแสดงแล้วนั้น ผู้เข้าชมยังได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่าง ๆและยังมีโอกาสได้เห็นตัวจริงเป็น ๆ ของสัตว์น้ำชนิดนั้น ๆ นอกเหนือจากในตำราเรียนอีกด้วย

 


Acrylic Panel สำหรับผนังสระว่ายน้ำ 

ปัจจุบัน สระว่ายส่วนใหญ่น้ำที่สร้างขึ้นใหม่นั้น มักจะถูกออกแบบโดยสถาปนิกให้มีบางส่วนของผนังสระว่ายน้ำเป็นแผ่นใสใส โดยใช้วัสดุอคิลิค ซึ่งมีความคงทน ปลอดภัย ไม่มีการแตกหักเสียหาย และมีความเหนียว ทนทาน เพื่อให้ได้ทัศนีย์ภาพในการว่ายน้ำ มุมมองต่าง ๆที่สามารถมองเห็นภายในสระว่ายน้ำ ทั้งส่วนที่มองออกมาจากภายใน และส่วนที่มองเข้าไปภายในสระว่ายน้ำ

การออกแบบในส่วนสระว่ายน้ำ จะมีหลากหลายรูปทรง ทั้งเป็นแผ่นเดี่ยวด้านเดียว เป็นแผ่นเดี่ยว 2 ด้านมาชนกันเป็นรูปตัว L หรือจะเป็นแผ่นเดี่ยว 3 ด้านมาชนกันเป็นรูปตัวยู และยังมีบางส่วนที่ออกแบบเป็นรูปทรงโค้งตามขอบของสระว่ายน้ำ รวมทั้งพื้นสระว่ายน้ำที่เป็นแผ่นอคิลิคใส หลากหลายตามการออกแบบที่แตกต่างกันไป

รวมทั้งการออกแบบ ชนิดที่ยื่นออกมานอกตัวอาคาร ที่อยู่บนชั้นบนของตัวอาคาร และยังรวมถึงการออกแบบให้พื้น และหรือผนังสระที่ยื่นออกมานอกตัวอาคารมีความใส ที่จะทำให้ผู้เล่นน้ำในสระสามารถมองออกมาเห็นพื้นเบื้องล่าง รวมทั้งคนที่อยู่ด้านล่าง ก็สามารถมองเห็นผ่านพื้นเข้าไปภายในสระได้เช่นเดียวกัน