fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywordsอคิลิคสำหรับสระว่ายน้ำ, ตู้ปลาภายในบ้าน, Aquarium, Acrylic for Pool, Acrylic Panel, รับทำตู้ปลาขนาดใหญ่, รับติดตั้งแผ่นอคิลิคสำหรับสระว่ายน้ำ, แผ่นอคิลิคสำหรับสระว่ายน้ำ, รับทำ Aquarium, อคิลิคแผ่นหนา, แผ่นอคิลิคขนาดใหญ่, แผ่นอคิลิค, โครงการอควอเรี่ยม, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, ปลาการ์ตูน, ระบบกรองน้ำ,">

Laser World Products & Crafts [ LWC ]

1.  รับผลิต และติดตั้งแผ่นอะครีลิคสำหรับสระว่ายน้ำ ทุกรูปแบบ 

      1.1  ผนังอะครีลิค 1 ด้าน แผ่นเดียว

      1.2  ผนังอะครีลิค 2 ด้าน ต่อกันเป็นมุมฉาก รูปตัวแอล

      1.3  ผนังอะครีลิค 3 ด้าน ต่อกันเป็นรูปตัวยู

      1.4  แผ่นพื้นอะครีลิค สำหรับสระว่ายน้ำ

             (ตามรูปแบบของลูกค้า)

      1.5  ผนังอะครีลิค รูปทรงต่าง ๆ แผ่นเรียบ ดัดโค้ง หรือตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

 

2.  รับทำโครงการ Aquarium หรือ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

      แบบครบวงจร

     2.1  ออกแบบ เขียนแบบ

     2.2  ก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานอะครีลิคและติดตั้ง

            งานระบบกรองน้ำ งานพันธุ์สัตว์น้ำ ฯลฯ

     2.3  งานบำรุงดูแลรักษา

     2.4  งานบริหารโครงการ

 

 

 

3.  งานตู้ปลาภายในบ้าน อาคาร โรงแรม คอนโดมิเนียม หรืออื่น ๆ ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

     โดยใช้วัสดุแผ่นอะครีลิค

      3.1  ออกแบบ

      3.2  ผลิต และติดตั้ง ครบวงจร (งานอคิลิค งานระบบกรองน้ำ งานพันธุ์สัตว์น้ำ

             งานบำรุงดูแลรักษา ฯลฯ)

 

4.  งานบ่อปลาคาร์ฟ

      4.1  ออกแบบ

      4.2  ก่อสร้าง ผลิต และติดตั้ง ครบวงจร

             (งานระบบกรองน้ำ งานพันธุ์สัตว์น้ำ-

              งานบำรุงดูแลรักษา ฯลฯ)

5.  งานอะครีลิคขนาดใหญ่ และหนา หรืองานพิเศษ

     สำหรับงาน Diaplays หรืองานอื่น ของลูกค้า

      5.1  ออกแบบ

      5.2  ผลิต และติดตั้ง แผ่นอคิลิคตามแบบการใช้งานของลูกค้า