บริษัท เลเซอร์เวิลด์ โพรดักซ์ แอนด์ คราฟท์ จำกัด
Laser World Products & Crafts Co.,Ltd. (LWC)

- - ติดต่อ :นายตรัยพัทธ์ สุวรรณาภิรมย์
- - Contact: Mr. Traiphat Suwannapirom
- - e-mail: lwc_82@yahoo.co.th, cc. e-mail: laserworld14@yahoo.com
- - Tel: 096-7897828, 098-3652356, 086-7897959

- - ID line: traiphat , ID WeChat: traiphat82


LWC เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของ Aquarium และงานแผ่นอคิลิค แบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งแผ่นอคิลิค ออกแบบงานระบบกรองน้ำเค็ม และน้ำจืด การจัดหาพันธุ์ปลา การเลี้ยง การบริหารจัดการโครงการ Aquarium

รวมทั้งงานสระว่