บริษัท เลเซอร์เวิลด์ โพรดักซ์ แอนด์ คราฟท์ จำกัด
Laser World Products & Crafts Co.,Ltd. (LWC)

- - ติดต่อ :นายตรัยพัทธ์ สุวรรณาภิรมย์
- - Contact: Mr. Traiphat Suwannapirom
- - e-mail: lwc_82@yahoo.co.th, cc. e-mail: laserworld14@yahoo.com
- - Tel: 096-7897828, 098-3652356, 086-7897959

- - ID line: traiphat , ID WeChat: traiphat82


LWC เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของ Aquarium และงานแผ่นอคิลิค แบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งแผ่นอคิลิค ออกแบบงานระบบกรองน้ำเค็ม และน้ำจืด การจัดหาพันธุ์ปลา การเลี้ยง การบริหารจัดการโครงการ Aquarium

รวมทั้งงานสระว่ายน้ำ ที่ต้องใช้แผ่นอคิลิค (Acrylic Panel) ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และความหนาแบบพิเศษ และต้องการความมั่นใจสูงในการทำงาน เช่น งานผนัง งานพื้น สระว่ายน้ำ ทั้งบนพื้น และส่วนที่ยื่นออกมานอกตัวอาคารที่สูงจากระดับพื้นดิน

รวมทั้งงานแผ่นอคิลิค รูปทรงต่าง ๆที่ต้องนำไปใช้ในงานพิเศษ ตามความต้องการของผู้สั่งทำ ฯลฯ

รวมทั้งงานตู้ปลาภายในบ้าน ขนาดตามความต้องการของลูกค้า และ/หรือตู้ปลารูปทรงแบบพิเศษ

รวมทั้งงานบ่อปลาคาร์ฟ แบบครบวงจร

____________________________________________________________________________________________________________________________________

โครงการ Aquarium

เป็นสถานที่จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภายในประกอบไปด้วยตู้โชว์ประเภทต่าง ๆซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ การออกแบบตู้โชว์ประเภทต่าง ๆให้มีความน่าสนใจ เป็นรูปแบบที่สามารถสร้างได้จริง และมีความปลอดภัยสูง

ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ที่เป็นคนไทยมากนัก ส่วนใหญ่มักจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเป็นหลัก

ในการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในอควาเรี่ยม นอกจากจะทำให้ผู้เข้าชมได้รับความเพลิดเพลินจากความสวยงาม ความแปลกของสัตว์น้ำที่จัดแสดงแล้วนั้น ผู้เข้าชมยังได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่าง ๆและยังมีโอกาสได้เห็นตัวจริงเป็น ๆ ของสัตว์น้ำชนิดนั้น ๆ นอกเหนือจากในตำราเรียนอีกด้วย

Acrylic Panel สำหรับผนังสระว่ายน้ำ

ปัจจุบัน สระว่ายส่วนใหญ่น้ำที่สร้างขึ้นใหม่นั้น มักจะถูกออกแบบโดยสถาปนิกให้มีบางส่วนของผนังสระว่ายน้ำเป็นแผ่นใสใส โดยใช้วัสดุอคิลิค ซึ่งมีความคงทน ปลอดภัย ไม่มีการแตกหักเสียหาย และมีความเหนียว ทนทาน เพื่อให้ได้ทัศนีย์ภาพในการว่ายน้ำ มุมมองต่าง ๆที่สามารถมองเห็นภายในสระว่ายน้ำ ทั้งส่วนที่มองออกมาจากภายใน และส่วนที่มองเข้าไปภายในสระว่ายน้ำ

การออกแบบในส่วนสระว่ายน้ำ จะมีหลากหลายรูปทรง ทั้งเป็นแผ่นเดี่ยวด้านเดียว เป็นแผ่นเดี่ยว 2 ด้านมาชนกันเป็นรูปตัว L หรือจะเป็นแผ่นเดี่ยว 3 ด้านมาชนกันเป็นรูปตัวยู และยังมีบางส่วนที่ออกแบบเป็นรูปทรงโค้งตามขอบของสระว่ายน้ำ รวมทั้งพื้นสระว่ายน้ำที่เป็นแผ่นอคิลิคใส หลากหลายตามการออกแบบที่แตกต่างกันไป

รวมทั้งการออกแบบ ชนิดที่ยื่นออกมานอกตัวอาคาร ที่อยู่บนชั้นบนของตัวอาคาร และยังรวมถึงการออกแบบให้พื้น และหรือผนังสระที่ยื่นออกมานอกตัวอาคารมีความใส ที่จะทำให้ผู้เล่นน้ำในสระสามารถมองออกมาเห็นพื้นเบื้องล่าง รวมทั้งคนที่อยู่ด้านล่าง ก็สามารถมองเห็นผ่านพื้นเข้าไปภายในสระได้เช่นเดียวกัน

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

LWC สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า ได้ทุกรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านแผ่นอคิลิคขนาดใหญ่ และหนาพิเศษ และการติดตั้งที่ต้องการความชำนาญเป็นพิเศษ ที่จะไม่เกิดการรั่วซึมในระยะยาว และเพื่อความปลอดภัย ที่สำคัญต้องมาเป็นลำดับแรกของลูกค้าบริษัท เลเซอร์เวิลด์ โพรดักซ์ แอนด์ คราฟท์ จำกัด
Laser World Products & Crafts Co.,Ltd.
306 Mittijit Rd. Samwatawanaog Klongsamwa
BKK THAILAND 10510
Tel: 096-7897828, 098-3652356, 086-7897959

contact: Mr. Traiphat Suwannapirom
Mobile: 096-7897828 , 098-3652356
e-mail: lwc_82@yahoo.co.th
cc. e-mail: laserworld14@yahoo.com
www.aquariumlwc.com
www.facebook.com/laserworldaquarium

ID line: traiphat

(LWC)